Disclaimer

Disclaimer


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Wemessage is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Wemessage via de e-mail of de website van Wemessage is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de website van Wemessage en een andere website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wemessage.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Wemessage van toepassing.

Copyright


De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Wemessage is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Informatie van derden


De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wemessage is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Bakkie Koffie?

Kom eens bij ons langs om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De koffie staat klaar..

Afspraak maken

Ons Werk

Bent u benieuwd voor welke klanten wij werken en wat voor projecten wij gemaakt hebben?

Bekijk cases